Image

Säkerhetsriskbedömning

Image

Produktbeskrivning

I en säkerhetsriskbedömning går vi igenom vilken säkerhetsnivå som verksamheten är förbunden till via intern eller extern kravställning, samtidigt som vi identifierar vilka säkerhetsrisker som finns kopplade till verksamheten. Syftet är att utreda och identifiera verksamhetens kravnivåer, riskexponering och hantering för att kartlägga riskmiljön. Detta för att finna en lämplig säkerhetsnivå för verksamheten och vad för åtgärder som bör finnas på plats. Säkerheten och tryggheten ska vara som högst där riskerna är som störst.

En säkerhetsriskbedömning består i huvudsak av fyra moment:

  • Identifiering av interna och externa kravställningar.
  • Identifiering och värdering av verksamhetens säkerhetsrisker.
  • Jämförelse mellan kravställning och säkerhetsrisker.
  • Bedömning av lämplig säkerhetsnivå.

Vid avslutat projekt överlämnas alltid säkerhetsriskbedömningen i rapportform tillsammans med en muntlig genomgång.

Fördelen med att göra en säkerhetsriskbedömning

Vi ser ofta verksamheter som lägger mycket resurser på säkerhetslösningar som bara marginellt tillför en ökad säkerhet eller trygghet och missar då områden som egentligen har större behov av en förhöjd säkerhetsnivå.

Denna missriktning kan bli kostsam, dels i form av onödiga säkerhetsåtgärder och dels i risk när delar av verksamheten blir lämnade utan tillräckligt skydd.

Säkerhetsbrister kan leda till avbrott och påtvingade verksamhetsförändringar. Detta kan orsaka reell marknadsförlust och förlust av värden som inte direkt går att ersätta finansiellt.

En säkerhetsriskbedömning bör genomföras

  • Vid större verksamhetsförändringar.
  • När verksamhet etableras på ny plats.
  • Om verksamheten expanderar med nya affärsområden.
  • Inför en viktig händelse eller efter en allvarlig händelse.
  • Om externa förutsättningar som oväntat eller väntat förändras vilka kan påverka säkerhetsriskmiljön.

Vill du bli kontaktad av en senior rådgivare?

Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.