Image

Hotbedömning

Image

Produktbeskrivning

I en hotbedömning definieras och analyseras hot som mottagits eller som kan riktas mot en verksamhet. Hoten kan gälla verksamheten i sin helhet eller mot särskilda verksamhetsdelar, platser eller medarbetare. Vanligtvis bedöms allvarligheten av ett hot utifrån en hotaktörs avsikt, förmåga och tillfälle. Allvarligast är säkerhetshot. I sådana har en aktör avsikten och kapaciteten till att under givna förhållanden skada en organisation eller dess representanter, fysiskt eller ekonomiskt. Vilket kan ske genom infiltration, påtryckning eller ett angrepp. Många gånger föregås detta av att hotaktören har kartlagt och identifierat en sårbarhet i verksamheten, såsom kritiska strukturer, personer eller processer.

Syftet men en hotbedömning är att få tydligare bild av vilka hot som riktas mot verksamheten och om någon av dem utgör ett säkerhetshot.

En säkerhetsriskbedömning består i huvudsak av tre moment:

  • Identifiering av hot.
  • Bedömning av hotaktörens avsikt och kapacitet.
  • Rekommendationer om lämplig hantering av hotet.

Vid avslutat projekt överlämnas alltid hotbedömningen i rapportform tillsammans med en muntlig genomgång.

Fördelar med att göra en hotbedömning

Genom att urskilja mindre allvarliga hot från säkerhetshot ges verksamheter större möjlighet att sätta in välinriktade säkerhetsåtgärder för begränsa hotaktörers tillfälle att orsaka verksamheten skada.

Med rätt hantering av säkerhetsrisker tryggas anställdas hälsa och verksamhetens långsiktiga lönsamhet.

En hotbedömning bör genomföras vid

  • Mottaget hot
  • Konkreta misstankar om fientliga avsikter
  • Verksamhetsförändringar som medför andra förutsättningar och därigenom nya hotaktörer.
  • Avtal med nya parter som kan skapa en överförd hotbild

En hotbedömning kan även utföras efter kriser för att utreda om hotet förändrats.

Vill du bli kontaktad av en senior rådgivare?

Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.