Image

Säkerhetsrisker
och Hot

Image

Introduktion

Företag står inför ständiga utmaningar och risktagande är en naturlig del av alla företags fortlevnad och tillväxt. Vi på React Risk Advisory är specialiserade på risker relaterat till säkerhet och hot.

Säkerhetsrisker omfattar i stort risken för angrepp från fientliga aktörer till strukturella risker i säkerhetsarbetet såsom vidtagna säkerhetsåtgärder, planer, rollfördelningar och rutiner. När risken inträffar påverkas ofta verksamhetens produktionskapacitet, personalhälsa, varumärke eller kundrelationer och kan medföra avbrott i väsentlig verksamhet. Konsekvensen kan då bli förlust av personal, materiella tillgångar eller hela företagsprocesser. En framgångsrik hanteringen av säkerhetsrisker är avgörande för en störningsfri vardag och en långsiktig utveckling av verksamheter.

Säkerhetshot skiljer sig från vanliga hot i att hotaktören både har avsikten och förmågan till att under givna förhållanden skada en verksamhet eller dess representanter, fysiskt eller ekonomiskt. Vad som inväntas är ett tillfälle. Ett sådant kan uppstå när en hotaktör har kartlagt och identifierat en sårbarhet, exempelvis känsliga verksamhetsområden, kritiska strukturer, processer eller personal. Detta utnyttjas för att utöva inflytande på beslutsfattande genom att sprida rädsla hos anställda, rekrytera anställda eller för att rikta ett angrepp. En hotaktörs tillfälle kan reduceras genom om att vidta olika säkerhetsåtgärder.

Tjänsteutbud

Säkerhetsriskbedömning

Läs mer

Säkerhetsanalys

Läs mer

Hotbedömning

Läs mer

Kontinuitetsplanering

Läs mer

Vill du bli kontaktad av en senior rådgivare?

Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.