Image

Upphandling

Image

Produktbeskrivning

Inför en upphandling behöver man ta fram en specifik kravställning som ligger till grund för bedömning av leverantör och lösning. Detta kommer i många fall avspegla leveransen under flera år framöver.

React Risk Advisory hjälper verksamheter att planera och genomföra upphandlingar av säkerhetslösningar. Vår roll kan vara alltifrån rådgivande till att leda upphandlingsprocessen, ta fram upphandlingsmaterial och beslutskriterier. Syftet är att vår uppdragsgivare ska få högsta kvalité till bästa pris och undvika vanliga fallgropar och kostnader. Vi är även oberoende inför val av leverantör och fungerar som språkrör för uppdragsgivaren vilja.

En upphandling av säkerhetslösningar består i huvudsak av fyra moment:

 • Planering.
 • Kontakt med leverantörer.
 • Bedömning av anbud.
 • Förhandling om avtal.

Vid avslutat projekt överlämnas alltid en redovisning av upphandlingsprocessen i rapportform tillsammans med en muntlig genomgång.

Fördelar med att anlita ett externt stöd under upphandlingsprocessen

 • Med branschkännedom ställer man ändamålsenliga krav och utvärderar anbud utifrån flera kvalitativa parametrar. Detta ger en god grund vid framtagandet av upphandlingsmaterial, under förhandlingen med leverantörer och säkerhetsställandet av en långsiktig leverans.
 • Med specialistkompetens ges en försäkran om kvalité genom hela processen samtidigt som beställaren får en god kostnadskontroll och betalar marknadsmässiga priser.
 • Garanterar er och upphandlingens integritet under processen.

Ett externt stöd under upphandlingsprocessen bör anlitas vid

 • När upphandlingarna är komplexa eller har en väldigt stor omfattning.
 • Krav på specialistkompetens.
 • Upphandlingar av säkerhetssystem eller säkerhetstjänster när det ställs höga krav på specifik leverans.
 • När integriteten i upphandlingen är viktig.

Vill du bli kontaktad av en senior rådgivare?

Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.