Image

Teknisk säkerhetsundersökning

Image

Produktbeskrivning

Under en teknisk säkerhetsundersökning söks lokaler och utrustning igenom både fysiskt och med teknisk utrustning. Detta är allmänt känt som ”svep” efter avlyssningsutrustning eller ”buggar”. Syftet är att upptäcka och motverka olovlig avlyssning och industrispionage.

React Risk Advisory genomför fullständiga och systematiska tekniska säkerhetsundersökningar av styrelserum, kontor, fordon eller privatbostad för att identifiera och hantera avlyssningsenheter.

En teknisk säkerhetsundersökning består i huvudsak av fem moment:

 • Kontroll av hela målområdets miljö med spektrumanalysator.
 • Manuell riktad undersökning av aktiva, passiva och avstängda avlyssningsenheter.
 • Manuell undersökning med värmekamera av optik och inbäddade avlyssningsenheter.
 • Fysisk och visuell inspektion.
 • Riktad sökning med och utan ljud.

Vid avslutat projekt överlämnas alltid en rapport med våra anmärkningar och förslag på förbättringsåtgärder. Tillsammans med en muntlig genomgång.

Fördelar med att göra en teknisk säkerhetsundersökning

 • Information om personal, kunder, affärshemligheter, framtidsplaner och strategier, beslutsprocesser eller innovationer är organisationers mest värdefulla tillgångar. Förlust av sådan information kan påverka konkurrenskraft, aktiekurs eller varumärke.
 • Utrustning för avlyssning och spionage har blivit alltmer tillgänglig och kostnaden är låg. I en studie av Svenskt Näringsliv från 2020 visade det sig att fler än hälften av Stockholms största börsnoterade bolag blivit utsatta för industrispionage. Hotet förväntas fortsatt växa.

En teknisk säkerhetsundersökning bör genomföras

 • Vid en förhöjd säkerhetsrisknivå.
 • Vid misstänkt aktivitet eller påkommen avlyssning i verksamhetskänsliga utrymmen.
 • Om man behöver säkra verksamhetskänslig information.
 • Inför styrelsemöten eller andra viktiga sammankomster.

Vill du bli kontaktad av en senior rådgivare?

Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.