Image

Säkerhetsskyddsanalys

Image

Produktbeskrivning

Enligt lagen 2 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) är den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet skyldig att utreda behovet av säkerhetsskydd. Syftet är att säkerställa verksamheter som är säkerhetskänsliga eller som behandlar säkerhetsklassificerade uppgifter ska ha rätt skydd mot antagonistiska hot som spioneri, sabotage och terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten eller skada Sveriges säkerhet .

React Risk Advisory genomför säkerhetsskyddsanalyser för att utreda vad i verksamheten som ska skyddas, mot vad det ska skyddas och hur ska det skyddas. Detta för att ge verksamheten förutsättningar att planera vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas. En säkerhetsskyddsanalys kan även vara underlag för att avgöra om verksamheten omfattas av lagstiftningen.

Säkerhetspolisen är tillsynsmyndighet för säkerhetsskydd och vi arbetar i enlighet med deras metodik.

Vid avslutat projekt överlämnas säkerhetsskyddsanalysen i rapportform tillsammans med en muntlig genomgång.

Fördelar med att göra en säkerhetsskyddsanalys

  • Varje verksamhet ska själva bedöma om man omfattas av säkerhetsskyddslagen. I vissa fall kan det vara svårt att bedöma före en säkerhetsskyddsanalys har genomförts.
  • Det ger en bra grund för verksamhetens systematiska och långsiktiga arbete med säkerhetsrisker.

En säkerhetsskyddsanalys ska genomföras

  • Om man misstänker eller vet att man omfattas av säkerhetsskyddslagen.

Vill du bli kontaktad av en senior rådgivare?

Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.