Image

Säkerhetsrevision

Image

Produktbeskrivning

Varje fastighet har normalt skalskydd och säkerhetssystem, detta kallas fysisk säkerhet och är avsett att förebygga att obehöriga får tillträde till områden, byggnader eller andra anläggningar där de kan få tillgång till känsliga uppgifter eller skada verksamheten.

En säkerhetsrevision kan avse ett enskilt system i en utvald fastighet eller en fullständig genomlysning av den fysiska säkerheten i en eller flera fastigheter. Syftet är att få en ögonblicksbild av skick och funktion på befintliga säkerhetslösningar samt urskilja fastighetens eller systemets säkerhetsnivå. Men också behov av behovet av justering, utbyggnad, utbyte, underhållsplan och serviceavtal.

I säkerhetsrevisionen får våra kunder en saklig bedömning tillsammans med rekommendationer på hur man kan få skalskyddet och säkerhetssystemet mer ändamålsenligt. En säkerhetsrevision skiljer sig från en säkerhetsöversyn genom att det är en mer fördjupad och detaljerad genomlysning.

Vi erbjuder fyra nivåer inom ramen för säkerhetsrevisioner:

 • Nivå 1 – Säkerhetsrevision av enskilt säkerhetssystem. 
 • Nivå 2 – Säkerhetsrevision av en eller flera kontor eller byggnader.
 • Nivå 3 – Säkerhetsrevison av en eller flera fastigheter. 
 • Nivå 4 – Säkerhetsrevision av köpcentrum eller industrier. 

Vid avslutat projekt överlämnas alltid säkerhetsrevision i rapportform tillsammans med en muntlig genomgång.

Fördelar med att göra en säkerhetsrevision

 • Eftersatt underhåll och ombyggnationer skapar ofta ett lapptäcke av lösningar, samtidigt som skicket gör att funktionen på skalskyddet och säkerhetssystemet inte längre uppfyller verksamhetens behov.
 • För att förebygga brottslighet och incidenter bör man undersöka vilka säkerhetslösningar som finns installerade, hur dessa samverkar med varandra och om de fortfarande uppfyller sina syften.
 • Incidenthistorik och befintliga avtal med säkerhetsleverantörer bör granskas regelbundet för att se om finns onödiga kostnader eller hög frekvens av tillbud.

En säkerhetsrevision bör genomföras vid

 • Köp eller försäljning av fastighet.
 • Upphandlingar som innebär utbyte eller uppgradering av ett eller flera system.
 • Höga försäkrings- eller säkerhetskostnader.
 • Förhöjd säkerhetsnivå eller nya kravställningar.
 • I samband med en incident.
 • Förändrad hotbild.
 • Hög brottslighet.

En säkerhetsrevision kan också utföras inför känsliga projekt.

Vill du bli kontaktad av en senior rådgivare?

Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.