Image

Säkerhetsprövningsintervju

Image

Produktbeskrivning

Säkerhetsprövning av personal är ett lagkrav om anställningen kan innebära att personen kommer arbeta med säkerhetskänslig information eller i en säkerhetskänslig verksamhet. Syftet med prövningen är att säkerställa att personen som kommer hantera säkerhetskänsliga uppgifter inte har dolda avsikter, medför högre risk för läckage och att säkerställa integriteten i uppgifterna som delas.

En del av säkerhetsprövningen är en intervju med den prövade, under denna ställs frågor om nuvarande och tidigare leverne utifrån ett antal kategorier. Intervjun baseras på befintlig information och det är viktigt att den personen som genomför intervjun har rätt erfarenhet för att kunna tolka och bedöma de svar som ges. Detta ställer högra krav på erfarenhet av att hålla säkerhetsprövningsintervjuer och från säkerhetsskydd i allmänhet. Denna bakgrund är väsentlig för att också finna sårbarheter som skulle kunna utgöra en risk för att den prövade blir sårbar för yttre påtryckningar.

React Risk Advisory har en lång erfarenhet av att hålla säkerhetsprövningsintervjuer för privat och offentlig verksamhet. Detta ställer höga krav på erfarenhet hos de konsulter som genomför intervjuerna.

Vill du bli kontaktad av en senior rådgivare?

Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.