Image

Projektledning

Image

Produktbeskrivning

När man ska genomföra ett projekt är det viktigt att ha en tydlig plan för hela processen, från start till avslut och sedan implementering i verksamheten. Med hjälp av en extern projektledare får verksamheter stöd i planering och strukturering av projekt och en sakkunnig kravställerare gentemot underleverantörer. Syftet är få tydlighet, kostnadskontroll, kvalitetssäkring, uppföljning av tidplan och ansvarsutkrävande. De beslut som fattas ska utföras från uppställda mål och utan onödig fördröjning eller kostnad.

React Risk Advisory har väl beprövat arbetssätt av att projektleda installationer och anpassningar av säkerhetslösningar och åtgärder.  Vår roll kan vara att enbart leda delmoment i ett större projekt till att leda alla momenten. Vår erfarenhet visar att vi gör som störst nytta när vi är en del av projektet redan i planeringsstadiet. Då kan vi med vår expertis identifiera och undanröja potentiella hinder redan innan projektet har påbörjats.

Vår metodik består normalt av tre delmoment:

 • Planering.
 • Utförande.
 • Uppföljning och kvalitetssäkring.

Vid avslutat projekt överlämnas alltid rapport över genomfört arbete tillsammans med en muntlig genomgång.

Fördelar med att använda sig av en extern projektledare

 • Med specialistkompetens kan ni säkra kvalité genom hela processen från projektering till leverans och ställa rätt krav på utförande, med kostnadskontroll.
 • Vid omfattande projekt där det ställs högre krav på kompetens gällande planering och uppföljning. Detta för att förhindra ökade kostnader och försenad leverans. Särskilt om projektet som innefattar många komponenter och aktörer som ska samverka med varandra.
 • En tydlig och dokumenterad projektledning ger nödvändiga förutsättningar för ansvarsutkrävande när leverantörer inte levererar enligt avtal. Utan en tydlig plan finns det en överhängande risk för att projektet drar ut på tiden med ökande kostnader som en direkt konsekvens.

Extern projektledning bör användas vid

 • Omfattande projekt.
 • Snäv tidsplan.
 • Höga krav på utförande och leverans.
 • Resursbrist i organisationen.
 • Specifika kompetenskrav.
 • Installation av komplicerade säkerhetssystem.

Vill du bli kontaktad av en senior rådgivare?

Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.