Image

Personsäkerhet

Image

Produktbeskrivning

En personsäkerhetsutredning utförs ofta på ledande befattningshavare och deras hushåll för att utreda behovet av säkerhetsåtgärder. Syftet är att förebygga störningar, öka den allmänna tryggheten och skapa en grundläggande säkerhet för exponerade personer i deras arbete och privatliv.

React Risk Advisory erbjuder uppdragsgivare en personsäkerhetsbedömning för ledande eller utsatta befattningshavare, för att minska säkerhetsrisken för bolaget och personen, då dessa påverkar varandra. Bedömningen fokuserar på att utvärdera säkerhetsriskexponering och säkerhetsbehov för att skapa en bra säkerhetsnivå som enkelt kan höjas vid behov.

En personsäkerhetsutredningen består av flera moment:

 • Exponeringskontroll av hushållet.
 • Säkerhetssamtal med hushållet.
 • Säkerhetsriskbedömning och hotbedömning.
 • Säkerhetsöversyn av hushållets bostad.

Vid avslutat projekt överlämnas alltid personsäkerhetsutredningen i rapportform tillsammans med en muntlig genomgång.

Fördelar med att utföra en personsäkerhetsutredning

 • Ledande befattningshavare och bolagets säkerhetsrisker påverkar varandra, därför bör de bedömas och hanteras.
 • Ökar tryggheten för ledande befattningshavare och ger möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt, utan onödiga ingrepp i vardagen.
 • Fastställer vad en tillräcklig säkerhetsnivå är för att hantera de säkerhetsrisker som personen eller bolaget är exponerade för.

En personsäkerhetsutredning bör genomföras vid

 • Tillsättning av nyckelpositioner såsom VD, ekonomichef eller annan position som är företagets ansikte utåt.
 • En bolagsexpansion utomlands till länder med högre grad av korruption eller säkerhetsrisk.
 • Offensiv verksamhetsutveckling inom kontroversiella områden eller branscher.
 • Förhöjd säkerhetsrisk för verksamheten eller personen.
 • Mottagna hot för verksamheten eller personen.

Vill du bli kontaktad av en senior rådgivare?

Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.