Image

Extern säkerhetschef

Image

Produktbeskrivning

I alla verksamheter är det viktigt att ha en utsedd funktion som tillser att säkerhetskrav uppfylls och att kritiska processer och tillgångar i verksamheten skyddas. Alla verksamheter behöver ingen säkerhetschef på heltid, eller så kan det behövas bredare kompetens än vad en person kan ge. Då kan det finnas behov av att anlita en extern funktion som arbetar med verksamhetens säkerhet.

Syftet är ofta att upprätta ett säkerhetsarbete som är hållbart över tid och som hamnar i ett driftsystem så att ledningen kan fokusera på strategiska frågor.

React Risk Advisory erbjuder en dedikerad person som bistår med stöd, expertis och hantering av hela eller delar av en verksamhets säkerhetsarbete. Bakom sig har personen hela vårt tjänsteutbud med kunniga kollegor.

Den externa säkerhetschefen kan exempelvis:

 • Upprätta eller revidera befintlig säkerhetspolicy, systematiskt säkerhetsarbete, säkerhetsorganisation.
 • Leda riskanalyser, arbeta med verksamhetens kontinuitetsplanering, upprätta ett krisledningsarbete.
 • Upprätta eller revidera befintliga rutindokument och implementera de i organisationen.
 • Gå igenom befintliga säkerhetssystem och bedöma dess ändamålsenlighet.
 • Gå igenom relevanta avtal och omförhandla de som inte är fördelaktiga, upphandla nya säkerhetstjänster.
 • Hantera uppkomna säkerhetsproblem och kriser.

Vid löpande projekt sker regelbundna avrapporteringar mot tydliga mätbara mål.

Fördelar med att anlita en extern säkerhetschef

 • Verksamheter behöver inte anställa en säkerhetschef på heltid. En extern säkerhetschef kan arbeta på deltid, tillsvidare eller under en övergångsperiod. Det är enkelt att skala upp vid behov och på så sätt uppnå en kostnadseffektivitet.
 • Bredare kompetens eftersom man kan nyttja expertis i konsultens organisation.
 • Säkerhetskrav uppfylls och att kritiska processer och tillgångar i verksamheten skyddas.

En extern säkerhetschef kan anlitas vid

 • Förstärkning av verksamhetens ordinarie säkerhetsfunktion
 • Vissa typer av organisationsförändringar
 • Händelser som innebär högre kravställningar
 • Krav på särskild kompetenser för att förstå eller möta ett behov
 • Nya eller tillfälligt förhöjda hotbilder
 • Brist på spetskompetens i organisationen
 • Resursbrist utan permanent behov av en säkerhetschef på heltid

Vill du bli kontaktad av en senior rådgivare?

Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.