Image

Eventsäkerhet

Image

Produktbeskrivning

Under större event och event med högre säkerhetsrisknivå ställs högre krav på förebyggande säkerhetsarbete. Detta för att säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas i rätt omfattning och vid rätt tillfälle. Syftet är att skapa trygghet och att eventet ska kunna pågå utan störningar.

React Risk Advisory erbjuder en helhetslösning med övergripande säkerhetsstrategi, genomgång av säkerhetsplanering, riskbedömning och slutligen handlingsberedskap under eventet. React Risk Advisory agerar som säkerhetschef eller koordinator. Vi kan även bistå med resurser som sjukvårdspersonal, fordon och personal för skydd och evakuering som är redo att agera vid incidenter.

Följande moment ingår normalt vid eventsäkerhet:

  • Framtagande av säkerhetsstrategi.
  • Bedömning av säkerhetsrisker och hot.
  • Säkerhetsplanering.
  • Utförande och informationsinsamling under eventet.

Vid avslutat projekt överlämnas alltid en rapport tillsammans med en muntlig genomgång av utförande.

Fördelar med att använda externt stöd vid eventsäkerhet

  • Varje relevant säkerhetsrisk och hot värderas och ställs i förhållande till möjlig skada eller avbrott för eventet.
  • Saklig bedömningen som leder till att nödvändig säkerhetsnivå etableras och rätt säkerhetsåtgärder vidtas.
  • Externt stöd vid planering och utförande av säkerhet under event säkerställer även kostnadskontroll.

Eventsäkerhet bör användas om

  • Verksamheten är utsatt för högre säkerhetsrisk, har mottagit direkta hot eller verkar i en kontroversiell bransch.
  • Det finns överförda hotbilder från styrelseledamot, besökare, artist eller talare som med sin närvaro ökar säkerhetsrisken för eventet i sin helhet.
  • Krav på säkerheten finns från polismyndigheten, andra externa aktörer eller avtalspart.

Vill du bli kontaktad av en senior rådgivare?

Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.