Image

Säkerhet

Image

Introduktion

Säkerhet är en naturlig del av alla verksamheter. Detta sträcker sig från dörrar och lås på kontor till utformning av verksamhetens säkerhetspolicy. Gemensamt är att man vill bygga upp ett skydd mot säkerhetsrisker och hot och därigenom skydda verksamhetens kritiska processer, anställdas hälsa och bolagets tillgångar. Målet är att verksamhet ska kunna bedrivas utan störningar eller avbrott. Ett effektivt och ändamålsenligt säkerhetsarbete är därför en viktig del i att bibehålla bolagets tillväxt och fortlevnad.

React Risk Advisory har bred erfarenhet av att hjälpa organisationer att bemöta sina säkerhetsrisker. Vi tar ett helhetsgrepp och arbetar med säkerhet och trygghet. I detta arbetet läggs stor vikt vid att varje säkerhetslösning ska vara tydligt motiverad och användas för att bemöta faktiska säkerhetsrisker eller hot.

Tjänsteutbud

Säkerhetsrevision

Läs mer

Upphandling

Läs mer

Personsäkerhet

Läs mer

Säkerhetsskyddsanalys

Läs mer

Teknisk säkerhetsundersökning

Läs mer

Projektledning

Läs mer

Extern säkerhetschef

Läs mer

Eventsäkerhet

Läs mer

Säkerhetsprövningsintervju

Läs mer

Vill du bli kontaktad av en senior rådgivare?

Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.