Image

Krisjour

Image

Produktbeskrivning

Vid uppkomna hot, incidenter eller vid en aktivering av en verksamhets krisledning påbörjas en process för hur man ska hantera situationen efter bästa förmåga. Ofta tvingas man även välja om man ska fokusera på verksamhetens drift eller på att hantera den uppkomna krisen. Detta ställer krav på organisationens beredskap och erfarenheter av att hantera olika typer av händelser. Vid kriser kan det också vara svårt att få tillgång till rätt kompentenser vilket kan fördröja en tillräcklig hantering.

React Risk Advisory erbjuder i tjänsten Krisjour en dygnet-runt beredskap och tillgång till våra erfarna rådgivare. Detta kan aktiveras när uppdragsgivaren upplever allt från risk för incidenter till direkta hot eller fullskaliga kriser.

Syftet med Krisjouren är att våra uppdragsgivare ska komma ur krisen eller incidenter på ett så bra sätt som möjligt och bidra till att verksamheten förblir operationell under krisen.  

Vår metodik består av tre moment:

 • Bedömning.
 • Rekommendation.
 • Hantering eller stöttning.

Rapport överlämnas alltid skriftligen efter avslutat uppdrag tillsammans med en muntlig genomgång.

Fördelar med att teckna ett krisjoursavtal

 • Genom vår erfarenhet av att hantera många olika typer av kriser gör att vi lättare kan få överblick över vad som behöver göras.
 • Hanteringen är beroende av verksamhetens samlade erfarenhet och kunskap i bedömningen av vad för åtgärder som är lämpliga att vidta.
 • Vid kriser kan det vara svårt att få tillgång till rätt kompentenser kan fördröja en tillräcklig hantering.
 • Våra kunder har också tillgång till hela vår produktkatalog till rabatterat pris. Detta gäller även utanför en incident eller kris.

Ett krisjoursavtal bör tecknas om

 • Verksamheten är fördelad till flera platser.
 • Organisationen är decentraliserad.
 • Verksamheten är särskilt riskfylld.
 • Verksamheten är utsatt för hög säkerhetsrisk eller har en hotbild mot sig.
 • Hög frekvens av tillbud eller incidenter.

Vill du bli kontaktad av en senior rådgivare?

Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.