Image

Krishantering

Image

Introduktion

Varje företag hanterar dagligen störningar. Dessa varierar i omfattning men har gemensamt att verksamheter ofta har rutiner och vana för hur man ska hantera dem och dess konsekvenser. Hanteringen sker även inom ramen för den normala verksamheten.

Emellanåt drabbas verksamheter av händelser som vida överstiger en störning och som innebär eller kan medföra allvarliga konsekvenser. Gemensamt för olika kriser är att de föregås av eller är en oväntad och avvikande händelse som kan få allvarliga konsekvenser för hela eller delar av en verksamhet. Allvarlig i hänseende att om den lämnas obehandlad kan den få en stor påverkan på företagets balans- och resultaträkning eller hälsan bland de anställda. Vissa kriser påverkar hela bolagets fortlevnad. Kriser är även akuta och måste hanteras skyndsamt. Med personal och produktionslinjer som försvinner eller skandaliserade varumärken. För att säkerhetsställa att bolag klarar av att hantera kriser har företag en krisledning.

React Risk Advisory arbetar med  krishantering för att hjälpa verksamheter att förbereda sig inför det oväntade och ger även stöd under pågående kriser i Europa. Vi hjälper även till efter krisen att utvärdera och se vad man kan lära sig inför framtida händelser. Exempel på en sådan utvärdering är om bolagets krisplan är optimal för kundens organisation.

Tjänsteutbud

Krisplanering

Läs mer

Krisjour

Läs mer

Krisutbildning

Läs mer

Krisövning

Läs mer

Vill du bli kontaktad av en senior rådgivare?

Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.