Image

Utredningar

Image

Produktbeskrivning

Efter särskilda händelser eller i förebyggande syfte kan tillsättandet av utredning vara gynnsamt för en verksamhet. I vissa fall vill man dokumentera en skada, exempelvis efter ett brott eller en olycka. Ett annat skäl är att man vill hantera en given situation med dess efterspel. Utredningen föranleds då oftast av misstankar om eller påkomna brottsliga handlingar, såsom våldsbrott, bedrägeri eller utpressning.

React Risk Advisory är specialiserade på att leda brottsutredningar som bedrägerier, utpressningar eller otillåten påverkan. Vi har även lång erfarenhet av att utreda säkerhetsincidenter, varumärkesintrång och whistleblowinganmälningar.

Kärnan är att utreda och fastställa:

 • Vad som har hänt.
 • Var händelseförloppet ägde rum.
 • Under vilka tidpunkter händelsen ägde rum.
 • Vem eller vilka som har varit involverad i händelseförloppet.
 • Vilka händelser, handlingar och tillvägagångssättet som ligger till grund för händelseförloppet
 • Varför skedde händelseförloppet på det sätt som det gjorde, kan man urskilja motiv bland involverade parter.

Vår metodik är väl beprövad och har varit framgångsrik i Sverige såväl som internationellt. När utredningarna leder till anmälan ger detta ofta en bra helhetsbild och riktning till myndigheten som senare tar över utredningen.

Vid avslutat projekt överlämnas alltid utredningen i rapportform tillsammans med en muntlig genomgång.

Fördelar med att göra en utredning

 • Genom att fastslå mönster, orsakssamband och drivkrafter i händelseförloppet, blir det tydligt vad som behöver förändras för att samma situation inte ska uppstå igen.
 • Det kan ge möjlighet att utkräva ansvar mot någon aktör som orsakat skada.
 • Att ta in en extern utredare säkerställer att personliga kopplingar eller relationer inte påverkar utredningsresultatet.
 • Att kunna visa upp en oberoende utredning ökar verksamhetens trovärdighet och säkerställer integritet.

En utredning bör genomföras

 • Vid misstankar om brottslighet.
 • Vid påträffad brottslighet.
 • Efter allvarliga incidenter eller olyckor.
 • För att hantera en given situation med dess efterspel.
 • När ett händelseförlopp behöver dokumenteras och fastställas.

Vill du bli kontaktad av en senior rådgivare?

Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.