Image

Resesäkerhet

Image

Produktbeskrivning

Vid tjänsteresor är det arbetsgivarens ansvar att förbereda medarbetare på den riskmiljö de ska vistas i och hur man tar sig fram. Detta gäller såväl nya som tidigare besökta platser och det är särskilt viktigt när större grupper eller nyckelpersoner reser.

React Risk Advisory erbjuder både resesäkerhetsrapporter och förberedande utbildningar för vana och oerfarna resenärer. Syftet är att skydda liv, hälsa och företagshemligheter och säkerställa att resans mål möjliggörs.

  • Resesäkerhetsrapporter avser att ge en nulägesbeskrivning och analys över resmålets rådande politiska klimat, kriminalitet, terrorism tillsammans med andra betydande riskfaktorer. Detta för att ge en konkret sammanfattning av säkerhetsrisker som kan påverka resan.
  • Förberedande kurser erbjuds i flera nivåer beroende på regelbundna eller kommande resmål och innehåller bland annat utbildning i akut sjukvård, grundläggande skydd, riskminimering och reseplanering.

React Risk Advisory har betydande erfarenhet av resesäkerhet efter att ha genomfört uppdrag i över 70 länder, med en särskild tonvikt på Afrika och Mellanöstern.

Fördelar med att arbeta med resesäkerhet

  • Enligt arbetsmiljölagen så är det arbetsgivarens ansvar att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för arbetstagaren. Utbildning och information ger ett bra grundläggande skydd.
  • Ökar sannolikheten att resans mål uppnås utan störningar eller negativa följder.
  • På en avlägsen plats eller på en plats med högre säkerhetsrisker är det särskilt viktigt att ha ett förberedande arbete. Eftersom det kan vara svårt att akut få hjälp om något inträffar.

Resesäkerhet bör användas vid

  • Resor till platser med komplex eller snabbt föränderlig säkerhetsriskmiljö.
  • När medarbetare är oerfarna och ska besöka eller tillfälligt bo på nya platser med en annan kultur och lokala inslag. Man kan ofta påverka sin säkerhet genom sitt beteende och exponering.

Vill du bli kontaktad av en senior rådgivare?

Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.