Image

Omvärldsbevakning

Image

Produktbeskrivning

Vi lever i en värld som snabbt kan förändras. För att hålla sig uppdaterad är det lämpligt att bevaka de förändringar som kan medföra fara för en verksamhets affär, personal eller tillgångar.

React Risk Advisory hjälper verksamheter att bevaka säkerhetsrisker och hot som kan påverka kritiska processor och uppsatta verksamhetsmål. Syftet är att identifiera uppgifter och trender som kan medföra en förhöjd säkerhetsnivå för våra uppdragsgivare.

Vi inhämtar och sorterar information utifrån överenskommen relevans och analyserar hur informationen kan komma att påverka vår kund.

I huvudsak arbetar vi med två former av omvärldsbevakning:

 • Enskild sammanställning och analys över ett visst kunskapsområde eller händelseutveckling. Exempelvis, politiska förändringar i olika länder, kriser och katastrofer.
 • Kontinuerlig inhämtning av uppgifter som analyseras och presenteras i löpande rapporter, eller i realtid.

Rapporten som sammanställs kan överlämnas av oss antingen vid ett tillfälle eller inom givna intervaller. Den kan även innehålla handlingsalternativ och rekommendationer beroende på vad som bevakas.

Fördelar med att göra en omvärldsbevakning

 • Om verksamheten verkar i en bransch som innebär högre säkerhetsrisker.
 • Om verksamheten bedrivs på platser med högre säkerhetsrisker.
 • Om verksamheten finns i en miljö med externa riskfaktorer som inte kan påverkas, exempelvis politiska risker, terrorism eller social oro.
 • Vid förhöjd hotbild mot verksamheten eller ledningspersoner.

Omvärldsbevakning bör genomföras

 • Vid större verksamhetsförändringar.
 • När verksamhet etableras på ny plats.
 • Om verksamheten expanderar inom nya affärsområden.
 • Som en del i verksamhetens systematiska säkerhetsarbete. Information om förändringar är väsentligt för att kunna arbeta förebyggande.
 • Vid förhöjd säkerhetsrisk, hot och under eller efter en kris

Vill du bli kontaktad av en senior rådgivare?

Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.