Image

Bolagskontroller

Image

Produktbeskrivning

Vid avtalsskrivning med nya affärspartners står man inför flera riskfyllda element. Vilka direkt eller i förlängningen kan påverka lönsamhet av affären och varumärke. Risken för att inte få rätt eller komplett information och komplexiteten ökar givetvis om avtalsskrivningen sker mellan flera länder.

React Risk Advisory erbjuder flera nivåer av bolagskontroller och har täckning för de flesta länder. Syftet är att ge en grundläggande bild av bolaget och identifiera avvikelser. Detta för att utreda förutsättningar, förmåga och avsikt att uppfylla avtalet, undersöka eventuella pågående juridiska tvister, men också andra problematiska mönster.

Bolagskontrollen består av en inhämtning, sammanställning och värdering av:

 • Allmän bolagsinformation, såsom företagsnamn, adress, registreringsdatum
 • Ekonomiska och finansiella förhållanden
 • Juridisk historik
 • Ägarstruktur
 • Nuvarande och historisk ledning
 • Ledningspersonernas förekomst på internationella sanktionslistor
 • Kontroll av rykte genom öppna källor och personbaserad inhämtning

Till detta tillkommer också en tilläggstjänst för att fysiskt bekräfta adresser och verksamhetsstatus på plats.

Det finns flera fördelar med att göra en bolagskontroll

 • Det ger en bra sammanställning över bolagets verksamhet och bakgrund.
 • Säkerhetsställer uppdragsgivarens integriteten under avtalsprocessen.
 • Det ger uppdragsgivaren möjlighet att agera förebyggande och förhindra negativa följder. Avtal är många gånger svåra och dyra att avsluta.

En bolagskontroll bör genomföras

 • Inför avtalsskrivning med nya affärspartners.
 • Regelbundet på affärspartners som har högre volatilitet eller är förknippade med högre risker, exempelvis genom bransch.
 • När man gör affärer med bolag från andra länder, eller vid etablering på nya platser.

Vill du bli kontaktad av en senior rådgivare?

Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.