Image

Information & Analys

Image

Introduktion

Vi lever i en tidsålder med en outsinlig tillgång till information genom sociala medier, rapporter och nyhetsbevakning. Flödet är konstant och förmågan att navigera och tillgodogöra sig informationen är avgörande för en organisations långsiktiga tillväxt - särskilt viktigt är förmågan att skapa möjlighet att basera beslut på relevant och korrekt information.

Att förse beslutsfattare med underlag om identifierade händelser, tendenser och trender är en viktig del av en verksamhets säkerhetsriskhantering och påverkar hur man kan positionera sig på marknaden. Händelserna kan vara utanför och inom organisationen. Vid uppkomna situationer kan det vara nödvändigt att tillsätta interna utredningar för att undersöka sakförhållanden och fastställa vad som har hänt, hur och varför. Exempel på sådana situationer kan vara misstänkt eller upptäckt brottslighet.

React Risk Advisory har en bred erfarenhet med att inhämta, sortera, värdera och analysera information. Våra produkter och tjänster spänner över flera områden. Gemensamt är att vi är ett stöd för våra uppdragsgivare i och under beslutsprocesser som gäller hanteringen av säkerhetsrisker och hot.

Tjänsteutbud

Bolagskontroller

Läs mer

Resesäkerhet

Läs mer

Omvärldsbevakning

Läs mer

Utredningar

Läs mer

Omvärldsanalys

Läs mer

Vill du bli kontaktad av en senior rådgivare?

Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.
Var vänlig fyll i obligatoriska fält.