Image

Vårt tjänsteutbud

Image

Introduktion

React Risk Advisory erbjuder spetskompetens inom säkerhetsrådgivning för företagsledningar. Syftet är att skapa medvetenhet och kontroll över säkerhetsrisker och hot som verksamheten står inför. Med vårt stöd uppnår verksamheten trygghet och stabilitet, så att ledningen kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Vi är tillgängliga för våra kunder dygnet runt och året runt för att bistå, ge råd och leda verksamhet vid allvarliga incidenter, hot, störningar och kriser.

Vårt tjänsteutbud är indelat i fyra affärsområden.

Information & Analys

Vi arbetar med att inhämta, sortera, värdera och analysera information. Våra produkter och tjänster spänner över flera områden. Gemensamt är att vi är ett stöd för våra uppdragsgivare i och under beslutsprocesser som gäller hanteringen av säkerhetsrisker och hot.

Säkerhetsrisker & Hot

Vi identifierar verksamheters behov, krav och förutsättningar för olika säkerhetslösningar ställt mot befintlig organisation och system. Vi arbetare även med att identifiera, bedöma och hantera hot mot verksamheter.

Säkerhet

Vårt utbud av tjänster sträcker sig från bedömning och utformningen av olika säkerhetssystem till formulering av säkerhetspolicy. Här kan vi ha flera roller, såsom bedömare, projektledare, upphandlare och extern säkerhetschef. Vi arbetar även med event- och personsäkerhet.

Krishantering

Vi arbetar med att hjälpa verksamheter att förbereda sig inför det oväntade. Vi ger även stöd under pågående kriser och hjälper till att utvärdera vad man kan lära sig av krisen inför framtida händelser.