Image

Ledning

Image

Robin Loft

Grundare och VD

Robin har en gedigen internationell erfarenhet från konsultbranschen genom ledande positioner i konsultbolag och strategiskt arbete med säkerhetsrisker och krishantering för många branscher.

Robin har studerat risk, säkerhet och krishantering i Sverige, Storbritannien och USA.

Kärnkompetenser:

 • Rådgivning till företagsledningar.
 • Affärsutveckling. 
 • Utredningar.
 • Kontinuitetsplanering.
 • Bedömning och hantering av säkerhetsrisk.
 • Säkerhetssystem.
Image

Mattias Broman

Affärsområdeschef Krishantering

Mattias har stor erfarenhet av krishanterings- och säkerhetsfrågor och som konsult har han utbildat, övat och stöttat hundratals ledningsgrupper i olika branscher. Mattias har även en god erfarenhet av att genomföra säkerhetsskyddsanalyser.

Mattias bakgrund inkluderar arbete i Försvarsdepartementet, som kanslichef och säkerhetsskyddschef i en försvarsmyndighet, tjänster i Bryssel samt flertalet utlandstjänstgöringar som reservofficer. 

Mattias har studerat ekonomi vid Linköping universitet.

Kärnkompetenser:

 • Krishantering.
 • Säkerhetsskydd.
 • Försvarsfrågor.
 • Utbildning.
Image

David Nilsson

Affärsområdeschef Information & Analys

David har en bred erfarenhet att hjälpa uppdragsgivare att upptäcka, spåra och analysera händelser eller trender som kan medföra en förhöjd säkerhetsnivå.

David har studerat statistik och statsvetenskap vid Stockholms universitet. 

Kärnkompetenser:

 • Säkerhetsrisker och hot kopplade till aktuella samhällsfenomen samt vilka konsekvenser det kan få för olika verksamheter.
 • Politisk och social utveckling i Afrika och Mellanöstern.
 • Metodutveckling för omvärldsanalys och omvärldsbevakning, för att anpassa tjänsterna efter uppdragsgivarens verksamhet och behov.