Image

Företagskultur

Image

Introduktion

Vi på React Risk Advisory är stolta över vår företagskultur och vi är ständigt villiga att utmana oss själva och branschstandarder.

Skapandet av kontaktytor där anställda kan utbyta kunskaper och erfarenheter genomsyrar hela vår verksamhet. Vi strävar efter att utveckla varandra genom en ömsesidig respekt, öppenhet och integritet.

Vi vet att de bästa lösningarna finns i mötet mellan människor med olika erfarenhet och bakgrund. Vår företagskultur präglas av respekt för olika perspektiv, styrkor och färdigheter, såväl som livsåskådningar. Vi vet också att mångfald, inkludering och jämställdhet är vägen till framgång. Vi är alltid redo för att lära oss av varandra.

Vi tror på högt i tak och brinner för att förvandla abstrakta idéer till praktiska lösningar. Lagarbete värderas högt tillsammans med kapaciteten att kunna arbeta självständigt och ansvarsfullt inom gemensamt uppsatta ramar.

Enkelhet är ledordet och våra lösningar ska aldrig vara mer komplexa än problemet vi försöker lösa.

Mångfald

Vi på React Risk Advisory är stolta över vår förmåga till att leverera tydliga lösningar på svåra problem. Denna förmåga har sin grund i hur vår organisation återspeglar samhället i stort. Våra medarbetares olikas perspektiv och bakgrunder är viktiga delar för att kunna utmana rådande normer och leverera de bästa lösningarna till våra kunder.

Vi arbetar aktivt med mångfaldsperspektiv när vi rekryterar ny personal och för att upprätthålla och utveckla en tillåtande kultur för olikheter.

Inkludering

Grunden till framgång är inkluderande arbetsplatser där alla medarbetares perspektiv och kompetenser tas till vara på. Alla anställda ska känna sig värdefulla och behandlade utifrån sina förutsättningar och behov.

React Risk Advisory ska genomsyras av en jämlik organisation med respekt för olikheter, nolltolerans mot diskriminering samt delaktighet och samverkan mellan personer av olika bakgrunder. Detta nås bland annat genom reflekterande och tillåtande arbetsmiljöer där normer utmanas, tillsammans med säkerhetsställandet av jämlika processer för kompetensutveckling och lönesättning.