Image

Affärsmodell

Image

Introduktion

React Risk Advisory är en konsultbyrå som arbetar med privata och offentliga verksamheter för att förebygga och hantera säkerhetsrisker, hot och kriser. Vi täcker hela kedjan från informationsinhämtning och bedömning till implementering och uppföljning av åtgärder. Våra tjänster omfattar också bedömning och hantering av negativa händelser och incidenter.

Syftet är att skydda affärsprocesser, tillgångar, liv och hälsa. Vår roll är strategisk och rådgivande, såväl som operativ under kriser.

Våra medarbetare är rutinerade problemlösare med bakgrunder från både den akademiska världen och traditionell säkerhet. Detta ger oss en unik förmåga till att skapa skräddarsydda helhetslösningar med hög integritet och effektivitet, i enlighet med våra kunders affärsstrategier.

Vi har vår huvudsakliga verksamhet i Sverige, men genom vår unika erfarenhet från komplexa miljöer och levererade uppdrag i över 70 länder så erbjuder vi våra kunder hjälp där de är verksamma. Vi har även erfarenhet av att hjälpa olika typer av verksamheter att hantera problem och utveckla sin hantering av kriser, säkerhetsrisker och hot. Särskilt fastighetsbolag, myndigheter, sjukvårdsverksamheter och bolag i tillverkningsindustrin.

Vårt framgångsrecept

Vad som gör oss unika är vår grundsyn. Vi söker kärnan i problem och har ett långsiktigt förhållningssätt. Vår målsättning är att omvandla komplexa problem till konkreta lösningar.

Vår affär ligger i att finna rätt lösning för våra kunder. Med produkter och tjänster anpassade efter våra kunders behov tar vi fram åtgärder som är hållbara och verkningsfulla över tid. Varje lösning ska vara motiverad och ställd mot konsekvens.

På så sätt möjliggör vi en långsiktig tillväxt för våra kunder.

Vår vision

Vårt mål är att våra kunder ska bedriva sina verksamheter med full insikt i de viktigaste säkerhetsriskerna.

Genom ett stort fokus på bedömning och analys rekommenderar vi rätt lösningar för våra kunder.  Vi använder väl beprövade metoder som säkerställer hög kvalitet och totalt ger en lägre kostnad med ett synligt värde på riskhanteringen.

Vi drivs av att direkt bidra till en säkrare och tryggare värld genom att skapa motståndskraftiga verksamheter.