Image

Behovsanalys

Image

Arbetet med säkerhetsrisker och åtgärder är idag ett vidsträckt område. Det är lätt att bli normaliserad i sin egen vardag och inte uppfatta viktiga risker eller hot som verksamheten är exponerad för. Ett sätt att få bättre kontroll på vilka säkerhetsåtgärder och förberedelser som kan behövas är att genomföra en extern granskning.

React Risk Advisory erbjuder kostnadsfria behovsanalyser för nya kunder. Syftet är att öka medvetandet om säkerhetsrisker, hot och svagheter hos uppdragsgivaren.

Behovsanalysen omfattar en stor del av verksamheters förebyggande säkerhets- och krisarbete och består av tre moment

  • Intervjuer med nyckelpersoner
  • Bedömning av nuvarande säkerhetslösningar
  • Rekommendationer på åtgärder som kan hantera viktiga säkerhetsrisker och hot

Bedömning och rekommendationer överlämnas i en rapportform tillsammans med en muntlig genomgång.

Är du intresserad av en kostnadsfri behovsanalys?

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan.

Var vänlig fyll i det obligatoriska fältet.
Var vänlig fyll i det obligatoriska fältet.
Var vänlig fyll i det obligatoriska fältet.
Var vänlig fyll i det obligatoriska fältet.
Var vänlig fyll i det obligatoriska fältet.
Var vänlig fyll i det obligatoriska fältet.
Var vänlig fyll i det obligatoriska fältet.